Kilkadziesiąt lat temu na bezpieczne państwo składały się trzy elementy takie jak rodzina, szkoła i kościół, które wspólnie dbały o dobro wszystkich obywateli. Instytucje te kształtowały społeczeństwo i ustalały prawa, zasady i normy w nim obowiązujące. Rodzina była podstawową komórką społeczeństwa zajmowała się moralnym wychowaniem potomstwa, szkoła kształciła stosując kary cielesne i rygor a kościół był swoistego rodzaju centrum dostarczającym duchowych wskazówek. Jednak ta sytuacja i nasze społeczeństwo zmieniło się wraz z zagoszczeniem w naszych domach nowoczesnych sprzętów początkowo telewizora, następnie komputera a teraz Internetu. Wyznawane do tej pory wartości przestały mieś znaczenie w dzisiejszych czasach wyznawanie ich jest bezużyteczne, w świecie gdzie rządzi pieniądz nie ma miejsca na przyjaźń i wzajemną pomoc, agresja i przemoc stała się sposobem do osiągania własnych celów, a media przejęły wychowawczą rolę rodziny nad dziećmi. Rodzice przestali być autorytetem dla dzieci a instytucje kościelne są wyśmiewane. Alkohol, narkotyki, prostytucja, ciągłe imprezy dokonywanie aktów wandalizmu i łamanie prawa są najlepszą rozrywką młodych ludzi i sposobem na zabicie nudy.