Jak wiadomo w każdej dziedzinie życia człowieka istnieje szereg różnego rodzaju planów i różnych osiągnięć w sferze zawodowej. To samo dotyczy każdego człowieka, który interesuje się planowaniem gospodarki przestrzennej w w swojej okolicy i nie tylko. Oprócz tego istnieje też szkolenie urbanistyczne mające na celu odpowiednie projektowanie teoretyczne i metody oraz podstawy jego projektowania, charakterystyka gospodarki przestrzennej różnych rejonów Polski. Dla zainteresowanych osób tymi zagadnieniami organizuje się warsztaty i szkolenia mające na celu jasne i bardziej obrazowe przybliżenie problemu narastającego w okolicy skąd pochodzą sami zainteresowani. Urbanistyka to rozmieszczenie poszczególnych ośrodków publicznych w miastach służących dla ludności tam mieszkającej. Ktoś powie skąd można wiedzieć co i w jakiej ilości jest potrzebne dla danego miasta czy wsi. Jest to wszystko badane na podstawie spisu ludności i stąd można wiedzieć ile ludzi zamieszkuje poszczególne miasta i wsie. Drogi, szkoły, parki to tylko niektóre ważne rzeczy prowadzone na takich szkoleniach urbanistycznych. Szkolenia urbanistyczne organizuje się więc dla każdego kto tylko chce się dowiedzieć co w przyszłości ma być zmienione.