Jeszcze kilka lat temu widok osoby niepełnosprawnej na ulicy czy w innym miejscu publicznym by ogromną rzadkością. Osoby dotknięte kalectwem mogły jedynie doświadczyć niezdrowej ciekawości innych lub wręcz niechęci społecznej. Na szczęście stan ten uległ w ostatnim czasie ogromnej zmianie. Dzięki wielu kampaniom społecznym prowadzonym zarówno przez instytucje państwowe jak i organizacje pozarządowe, Polacy coraz bardziej akceptują fakt, że w społeczeństwie żyją także ludzie chorzy lub dotknięci inwalidztwem. Co więcej, coraz częściej osoby te są doceniane na przykład jako pracownicy. Tutaj także ogromną rolę odegrało państwo, które oferuje różnego rodzaju ulgi przedsiębiorcom zatrudniającym niepełnosprawnych. Duże znaczenie ma także fakt, że w przestrzeni miejskiej pojawiło się coraz więcej udogodnień dla osób niewidomych oraz tych poruszających się na wózkach inwalidzkich lub chodzących o kulach. W większości budynków użyteczności publicznej są już specjalne podjazdy oraz odpowiednio szerokie drzwi i windy.