Unia Europejska to przede wszystkim organizacja międzynarodowa, która koncentruje się na prowadzeniu polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz polityki gospodarczej państw członkowskich. Oczywiście trzeba tutaj pamiętać o tym, że mimo, iż sama Unia często przyjmuje jakieś stanowisko, nie zawsze wszystkie kraje muszą mu się podporządkowywać. Nierzadko zdarza się, że niektóre państwa nie zgadzają się ze stanowiskiem całej wspólnoty. Jednak trzeba też przyznać, że Unia Europejska, oprócz poważnej, politycznej działalności, prowadzi także działalność, która wspierać ma edukację i wychowanie młodzieży. Właśnie w tym celu powstał specjalny program, dzięki któremu młodzi ludzie mogą zyskać duże dofinansowanie do podejmowanych przez siebie działań i na realizację własnych inicjatyw. Najczęściej warunkiem jest to, by w danym projekcie udział brały osoby będące przedstawicielami różnych narodowości. Ma to na celu budowanie, niemal od podstaw, społeczeństwa otwartego na inność i tolerancyjnego, bo tego w obecnej sytuacji społecznej w Europie potrzeba.