Każdy obywatel naszego państwa ma zarówno swoje prawa, jak i obowiązki. Naszym prawem jest wolność wyboru i możliwość decydowania o tym, kto będzie sprawował władzę. Mając to prawo każdy z nas powinien z niego skorzystać i mieć wpływ na nasz kraj. Wszyscy pamiętamy czasy władzy totalitarnej, kiedy nie było wolnych wyborów i to inni decydowali o nas, a także za nas, często wbrew naszej woli. Wielu Polaków było surowo karanych za sprzeciwienie się władzy, bitych oraz osadzanych w więzieniach. Jednak dzięki tym, którzy walczyli o wolność naszego kraju mamy dzisiaj ten przywilej. Bardzo dziwne jest to, ze niektórzy z nas nie chcą z niego korzystać, choć zacięcie krytykują tamte złe czasy. Jeśli mamy możliwość, aby nasza sytuacja, a także życie naszych rodaków uległo poprawie powinniśmy to zrobić i iść do najbliższych wyborów, wybierając osobę, której najbardziej ufamy. Nie kosztuje to przecież nikogo z nas zbyt wiele wysiłku, ani również pieniędzy, do których wielu z nas przykłada największą wagę.