Radca prawny w Warszawie. Radca prawny jest to taka osoba, która świadczy pomoc prawną polegającą na udzielaniu porad a także konsultacji prawnych, również do jego obowiązków należy sporządzanie opinii prawnych oraz opracowywanie projektów akt prawnych, które można wykorzystać w postępowaniach przed sądami i jednocześnie może mieć charakter pełnomocnika albo obrońcy. Każdy radca prawny wykonuje swoje usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w kancelariach bądź spółkach cywilnych. Taka osoba, która wykonuje ten zawód musi ukończyć magisterskie studia prawnicze i również odbył aplikację radcowską i oczywiście musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada nieskazitelny charakter. Całkowite prawo do wykonywania tego zawodu ma osoba, która została wpisana na listę radców prawnych zatwierdzaną przez okręgową izbę radców prawnych. Jeżeli mieszkasz w Warszawie i potrzebujesz pomocy radcy prawnego a także szukasz odpowiedniej osoby na tym stanowisku, to ofertę wszystkich osób wykonujących ten zawód znajdzie się w internecie tylko w wyszukiwarce trzeba wpisać „radca prawny Warszawa”.