Co jakiś czas, zazwyczaj w prasie amerykańskiej, dowiadujemy się o sobie, jako obywatele polscy, przedziwnych rzeczy, głownie dotyczących naszej historii. Pamiętamy niedawne artykuły, gdzie hitlerowskie obozy zagłady, umiejscowione na okupowanych ziemiach polskich, nazywano polskimi obozami śmierci. Ostatnio pojawił się następny dziwny kwiatek, mówiący o tym, że w Polsce przedwojennej rozwijał się, a wręcz kwitł nazizm. Takie sformułowania były zawarte w publikacji New York Timesa, mówiącej o zakazie wjazdu do Izraela wydanego Ginterowi Grassowi. W tej sprawie zaprotestowali natychmiast przedstawiciele polskiej Polonii w USA, a następnie ambasada RP w tym kraju. Pod wpływem podjętych działań New York Times zamieścił w gazecie sprostowanie, przepraszając za błędne i niezgodne z prawdą sformułowania dotyczące naszego kraju. Swoją drogą to jest ciekawe zjawisko, że tylko w amerykańskiej prasie zdarzają się tak dziwne często sformułowania czy wręcz poglądy, dotyczące nie tylko naszego kraju, lecz również innych, dotyczy to przede wszystkim krajów dawnego bloku sowieckiego.