Nie wszystkim odpowiadają postulaty wysuwane przez partie pochodzące z lewej strony sceny politycznej. Tacy wyborcy mają jednak dobrą alternatywę, jaką bez wątpienia są partię centrowe i prawicowe. Od lewicowych odróżnia je przede wszystkim konserwatyzm w poglądach na to, jak powinno kształtować się życie społeczeństwa oraz jak mają wyglądać panujące w nim obyczaje. Działacze prawicowych partii dużą wagę przywiązują do spraw związanych z kościołem oraz wiarą, twierdząc, że religijne przykazania i dogmaty powinny stanowić istotną wykładnie prawa obowiązującego w danym kraju. Prawicowcy są w zdecydowanej większości przypadków patriotami, a przywiązanie do tradycji ich narodu oraz jego historii także powinno zajmować ważne miejsce w życiu publicznym. Różne są poglądy przeróżnych partii prawicowych na sprawy gospodarki. Jedni są zwolennikami kapitalizmu i wolnego, nieskrępowanego kontrolą państwowych organów rynku, inni są zdania, że gospodarka powinna być objęta opieką rządu, a, co za tym idzie – musi być przez jego organa kontrolowana.