Porady z zakresu prawa pracy. Polska jest krajem prawa. A więc istnieje także gałąź prawa obejmująca regulację stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy. Obydwie są stronami i dlatego czasem dochodzi do rozbieżności pomiędzy ich oczekiwaniami. A tym samym dochodzi do konfliktów między nimi. Gdy nie mamy pewności w jakieś kwestii, to porady z zakresu prawa pracy możemy uzyskać bardzo łatwo. Gdyż istnieje akt prawny regulujący prawa i obowiązki jednej i drugiej strony, tzn. pracownika i pracodawcy. Porady z zakresu prawa pracy, których udzieli nam radca prawny oparte są na Kodeksie Pracy. Ten ważny dla każdej ze stron dokument określa wszystkie regulacje w zakresie pracownik – pracodawca. Takiej porady z zakresu prawa pracy może potrzebować nie tylko pracownik, ale tak samo pracodawca. I każdy z nich ma prawo dowiedzieć się, po której stronie jest racja. A porad potrzebujemy różnych związanych z pracą zawodową, np. porady związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, związane z różnego rodzaju urlopami, związane z nawiązywaniem lub rozwiązywaniem stosunku pracy, a także te dotyczące wynagrodzenia, jak i wiele innych.