Każde planowanie i budowa osiedli czy innych obiektów w mieście z pewnością niesie skutki takie, że zawsze robi się wycinkę drzew i krzewów zielonych co bardzo niekorzystnie wpływa na nasz krajobraz. Planowanie przestrzenne powinno się więc odbywać zgodnie z wcześniejszym planem zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska. Środowisko naturalne jet bardzo ważne i na pewno zawsze przed jakąś inwestycją należy to brać pod uwagę. Nie należy wcześni zasadzonego lasu wyciąć pod budowę bloków, sklepów czy innych budynków i nie może być żadnego tłumaczenia że kiedyś tego lasu tam nie będzie. Nasze środowisko naturalne jest dla nas bardzo ważne i jeśli nie zadbamy o nie wcześniej to w przyszłości nie będziemy mieli nawet zielonego małego skweru. Zatem kiedy planuje się budowę osiedli to zawsze należy przewidzieć to, czy nie zaszkodzi się naturalnemu środowisku i czy będzie to potem zgodne z planem dalszego rozwoju miasta. Nie można tez dopuszczać do nadmiernego wycinania lasów z przeznaczeniem na budowę dróg kosztem wielu małych zwierząt, które muszą zginąć ponieważ nie ma innego wyjścia a drogi przecież budować trzeba. Wiele razy podczas właśnie budowy dróg na terenach zielonych często obserwuje się protesty ekologów i to jest bardzo ważne.