Cóż, z problemem braku pracy mierzy się każde państwo od początków swojego istnienia. Niektóre radzą sobie z nim lepiej, inne każdej, zawsze jednak pozostaje pewien odsetek osób bez stałego zatrudnienia. Taki stan rzeczy wydaje się być naturalny. Tymczasem światowe media, opierając się na doniesieniach ekonomistów i naukowców donoszą o kryzysie, który jest swoistym ewenementem na światowych rynkach pracy. Powstało nawet specjalne określenie dla współczesnych 20-30latków, którym bardzo trudno jest znaleźć pracę na cały etat i stałą umowę o pracę. Ewenement na rynku pracy polega nie tylko na tym, że pracy nie ma, ale bardziej na tym, iż nawet jeśli młodemu człowiekowi uda się znaleźć jakieś zatrudnienie, jest to na przykład posada stażysty, która nie daje gwarancji stałego zatrudnienia, a po roku jest się odprawianym z kwitkiem. Innym wariantem jest zatrudnianie na umowę o dzieło lub inną formę tymczasowego zatrudnienia. Młodzi ludzie nie mają zatem stabilnego podłoża ani żadnej stabilizacji życiowej.