Politycy, których łączą podobne poglądy na sprawy państwa oraz żyjących w nim ludzi często łączą się w ugrupowania, nazywane partiami politycznymi. Takie rozwiązanie ma szereg zalet, z których najważniejszą na pewno jest większa łatwość prowadzenia kampanii oraz zainteresowania partią obywateli. W Polsce działa ogromna liczba partii politycznych, jednak tylko niektóre z nich mają swoich reprezentantów w sejmie i pojawiają się w mediach. Z całą pewnością największą oraz cieszącą się największym poparciem partią jest Platforma Obywatelska, innymi zaś są na przykład Prawo i Sprawiedliwość oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dwie pierwsze z nich działają na granicy centryzmu, prawicy oraz liberalizmu, trzecia zaś swoją działalność adresuje głównie do lewicowego elektoratu. Oprócz nich, na scenie politycznej obecne są jeszcze inne, mniejsze partie, mające jednak często istotny wpływ na to, jak będzie wyglądała sytuacja polityczna, na przykład Polskie Stronnictwo Ludowe oraz wiele mniejszych ugrupowań. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że skład parlamentu zmienia się właściwie co wybory i każdego roku powstają nowe partie, więc opisana sytuacja może ulec zmianie.