Jaka motywacja stoi najczęściej u źródeł politycznego działania? Siła wyzwalająca pragnienie działania jest przede wszystkim krytycyzmem. Czyli przekonaniem, że w życiu politycznym i społecznym cos dzieje się w sposób niewłaściwy, ze pewne elementy istniejącego porządku są niesprawiedliwe albo nieefektywne. Krytycyzmowi towarzyszy przekonanie, ze działanie polityczne może usunąć istniejące nieprawidłowości i przyczynić się do zmiany na lepsze. Krytycyzmowi towarzyszy przeświadczenie, ze działanie polityczne może usunąć istniejące nieprawidłowości i przyczynić się do zmiany na lepsze. Krytykę uzupełnia wizja pozytywna wprowadzenia lepszych, bardziej skutecznych rozwiązań. Taki właśnie zbiór idei, na który składa się zarówno opis jak i ocena zastanej rzeczywistości, jak i wizja pożądanego porządku społecznego i politycznego to ideologia. Ideologia jest czynnikiem integrującym ludzi wyznających podobne przekonaniami mobilizującym ich do wspólnej politycznej aktywności. Ideologia wskazuje cele, jakie wskutek działania należy osiągnąć i wartości, które tego rodzaju działalność uzasadniają.