O implantach. Medycyna i biotechnologia idą nieprzerwanie naprzód. Objawia się to między innymi w tym, że mamy do dyspozycji coraz więcej urządzeń, które mają nam pomóc w utrzymywaniu maksymalnie wysokiego poziomu zdrowia i samopoczucie. Jednymi z najprężniej rozwijających się tego typu małych mechanizmów są implanty.Implantami nazywamy ciała obce, które wszczepia się do organizmu. Ma to na celu odtworzenie naturalnej funkcji uszkodzonego organu. Czasami jednak implanty wszczepiane są również w celach estetycznych. Jako przykład można podać używanie szklanych oczu u osób, które straciły jedną gałkę oczną. Trzeba tutaj też wspomnieć o tym, że alternatywną nazwą dla tego typu urządzeń jest określenie „wszczep”.Jednymi z najczęściej stosowanych implantów są te, które zastępują uszkodzone kości, albo stawy. Bardzo powszechne jest wszczepianie endoprotezy stawu biodrowego. Jeżeli chodzi o tego typu implanty Warszawa cena jest zazwyczaj dość wygórowana. Na szczęście są one często finansowane ze środków publicznych.