W opinii wielu osób demokracja jest najbardziej uczciwym i stwarzającym równe szanse dla wszystkich obywateli ustrojem politycznym, jaki może panować w danym państwie. Jak każdy zapewne wie, termin demokracja nie jest jednoznaczny i odnosi się do wielu typów państw, więc aby precyzyjnie określić jego sens, zazwyczaj towarzyszy mu przymiotnik – na przykład parlamentarna, prezydencka czy bezpośrednia. Ten ostatni typ, chociaż najrzadziej spotykany na politycznej mapie świata, jest najciekawszy i warto poświęcić mu parę chwil. Według części osób ten właśnie typ demokracji jest najbliższy jej założeniom, według których ma ona być przecież rządami ludu. Od „zwykłej” demokracji, odróżnia ją szerokie użycie referendów, w których każdy uprawniony do głosowania może opowiedzieć się, czy popiera daną ustawę, czy też nie i to właśnie taką drogą uchwalane są poszczególne ustawy, zupełnie inaczej, niż ma to miejsce w przypadku demokracji parlamentarnej, gdzie nad danym projektem głosują jedynie wybrani przez naród przedstawiciele.